In Tuinwijck zijn de projecten onderverdeeld in:

A. Verenigingsprojecten

  • elke stap is gericht op het behoud van een leefbaar Tuinwijck, zoals omschreven in de statuten
  • initiatieven worden vooraf besproken met de verenging
  • communicatie naar buiten loopt via of – na overleg- namens de vereniging
  • terugkoppeling van de voortgang naar de bewoners via de website

 

B.      Bewonersinitiatieven

  • zijn gericht op de bevordering van de saamhorigheid in de buurt
  • zakelijke initiatieven idem
  • initiatieven worden alleen gemeld aan de vereniging
  • terugkoppeling naar de bewoners via de website

Agenda Werkgroepen:

30 Juni 2017: Zomer borrel op het grasveld Nic. de Roeverstraat.

11 July 2017  komen we bij elkaar om alle lopende acties op een rijtje te zetten en de strategie voor de komende maanden te bespreken.

Nieuwe deelnemers zijn altijd meer dan welkom!  Aanmelden via email is vereist.

Om het overleg te bekorten, wil ik jullie vragen om alvast even na te denken over de vraag bij welke projecten jullie hart ligt en waar jullie je dus voor willen inzetten. Op de avond zelf kunnen we dan de inhoud van de projecten bespreken, vastleggen wie ze gaan trekken, wie voor de communicatie gaat zorgen enz.

Uit ervaring weet ik dat metaalmoeheid de grootste vijand is van actievoeren. We zijn nu eenmaal allemaal amateurs met een baan, een gezin en een sociaal leven. Een goede organisatie met vaste afspraken en zo min mogelijk losse eindjes is daarom helaas onontbeerlijk.

〈Project-/initiativenlijst -pdf〉